Top 15 Mangaka

1.) Yana Toboso

2.) Sui Ishida

3.) Tsukiji Nao

4.) Imomushi Narita

5.) Akihito Tukushi

6.) Utako Yukihiro


7.) Kyoko Kumagai

8.) Ema Toyama

9.) Aya Shouoto

10.) Tomu Ohmi

11.) Karakara Kemuri

12.) Cocoa Fujiwara

13.) Ryo Takagi

14.) Rei Toma

15.) Higasa Akai